Jsme firma zabývající se:

 • projektovými pracemi (sdružujeme odborníky v oborech statika, pozemní stavby, dopravní stavby, TZB)
 • provádění stavebně technických průzkumů
 • PENB – vypracování průkazů energetické náročnosti budov
 • planografické práce do formátu A1 s neomezeným prodloužením
 • zajišťování služby stavebního a technického dozoru autorizovanou osobou se 17ti letou praxí při řízení a realizaci staveb od 50 do 350 mil. (viz odkaz na databázi EXPERT na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavně)
 • inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení, jednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění kolaudace
 • Zajištění vyjmutí – odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně pedologického průzkumu
 • konzultační činnost – při projektování a realizaci staveb
 • zajišťování služeb koordinátora BOZP
 • realizace staveb
 • dále nabízíme překlady a tlumočení pro německý jazyk