Projekční práce
Studie
Pasportizace stávajících objektů
Dokumentace pro územní rozhodnutí, územní souhlas
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provádění stavby
3D vizualizace
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace pro dodatečné povolení stavby (například pokud máte na zahradě hospodářskou svatbu, garáž, zahradní domek a pod. a tyto stavby nebyly povoleny a zapsány do KN)

PENB
Průkazy energetické náročnosti budov

Velkoformátový tisk
planografické práce specializující se na projektovou dokumentaci – tisky do formátu A1 s neomezeným prodloužením

.

Stavební a technický dozor
Stavební dozor zajišťuje kontrolu stavby, která je prováděná „svépomoci“. 
Technický dozor zajišťuje kontrolu stavby v případě, že stavba je prováděná generálním dodavatelem.

Inženýrská a konzultační činnost
Zajištění stavebního povolení, jednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění kolaudace

.

.

Koordinátor BOZP
služby koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb
zpracování plánu BOZP

.

Zajištění vyjmutí půdy ze ZPF
Zajištění vyjmutí – odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně pedologického průzkumu

.

Překlady a tlumočení
nabízíme překlady a tlumočení z českého jazyka do německého jazyka a naopak