Výběr některých projektů

Pozemní stavby

Dokumentace bouracích prací

Areál bývalé cihelny v Olomouci

zdroj: mapy.cz

Obecní dům

Zlín, Kudlov

Dokumentace zpracována dle architektonického návrhu Ing.arch. Františka Němce

.

Veřejné koupaliště

Fotografie z realizace

Pozemní stavby – administrativní budovy

Projekty komunikací

Dopravní stavby

Revitalizace městského parku

Fotografie z realizace

Sportovního areál

Rekonstrukce

Bytový dům

Pasporty budov

Stavby pro průmysl

Dokumentace bouracích prací – demolice

Používáme moderní software

Rekonstrukce

Dokumentace místní komunikace

Dokumentace pro stavební povolení rodinného domu

Odvlhčení suterénu administrativního objektu

DOKUMENTACE PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Dokumentace bouracích prací – demolice

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce

Výrobní hala

Rekonstrukce

Projekt rodinného domu

Projekt Garáže

I na malé stavbě Vám vytvoříme vizualizace ve variantách, aby jste si mohli budoucí stavbu představit a mohli jste si ji připomínkovat k Vaší představě.

Projekt zahradního domku

Projekt statiky rekonstrukce rodinného domu

Místo realizace: Březolupy

Projekt zastřešení bazénu

Místo realizace: Zlámanec

Projekt demolice rodinného domu

Místo realizace: Strání

Projekt pro změnu užívání stavby – Waldorfská základní škola a mateřská škola

Místo realizace: Olomouc

Projekt garáže

Projekt zastřešeného parkovacího stání

Místo realizace: Prostějov