Jsme firma zabývající se:

 • projektovými pracemi (sdružujeme odborníky v oborech statika, pozemní stavby, dopravní stavby, TZB)
 • provádění stavebně technických průzkumů
 • PENB – vypracování průkazů energetické náročnosti budov
 • planografické práce – tisk do formátu A0 i B0 s neomezeným prodloužením
 • velkoplošné skenování do formátu A0 i B0 s neomezeným prodloužením
 • zajišťování služby stavebního a technického dozoru autorizovanou osobou s 21 letou praxí při řízení a realizaci staveb od 50 do 400 mil. (viz odkaz na databázi EXPERT na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavně)
 • inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení, jednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění kolaudace
 • cenové kalkulace investorských záměrů i ve fázi přípravy dle aktuálních cenových ukazatelů URS
 • zajištění vyjmutí – odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně pedologického průzkumu
 • konzultační činnost – při projektování a realizaci staveb
 • zajišťování služeb koordinátora BOZP
 • realizace staveb

Podívejte se na naše úspěšně dokončené stavby PRO ZOBRAZENÍ KLIKNĚTE ZDE

 • dále nabízíme překlady a tlumočení pro německý jazyk

Získali jsme ocenění v prestižní soutěži STAVBA ROKU 2022 ZLÍNSKÉHO KRAJE. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 15.06.2023 v Domě kultury Uherský Brod.