Projekční práce

Studie
Pasportizace stávajících objektů
Dokumentace pro územní rozhodnutí, územní souhlas
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provádění stavby
3D vizualizace
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace změny užívání stavby
Dokumentace pro dodatečné povolení stavby (například pokud máte na zahradě hospodářskou svatbu, garáž, zahradní domek a pod. a tyto stavby nebyly povoleny a zapsány do KN)

PENB

Průkazy energetické náročnosti budov

Velkoformátový tisk

Planografické práce specializující se na projektovou dokumentaci – tisky do formátu A0 i B0 s neomezeným prodloužením

 

.

Velkoplošné skenování

Velkoplošné skenování do formátu A0 i B0 s neomezeným prodloužením

Stavební a technický dozor

Stavební dozor zajišťuje kontrolu stavby, která je prováděná “svépomoci”. 
Technický dozor zajišťuje kontrolu stavby v případě, že stavba je prováděná generálním dodavatelem.

Inženýrská a konzultační činnost

Zajištění stavebního povolení, jednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění kolaudace

.

.

Koordinátor BOZP

Služby koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb
Zpracování plánu BOZP

.

Zajištění vyjmutí půdy ze ZPF

Zajištění vyjmutí – odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně pedologického průzkumu

 

Cenové kalkulace

Sestavení předpokládané ceny stavby s optimalizací stavebních nákladů ve fázi definování investičního záměru dle aktuálních cenových ukazatelů URS

Překlady a tlumočení

Nabízíme překlady a tlumočení z českého jazyka do německého jazyka a naopak